Skip to main content

Wiedza o początkach Sycowa jest dzisiaj bardzo fragmentaryczna, zachowane są jedynie pojedyncze wzmianki, które w sposób mniej lub bardziej pewny potwierdzają istnienie miejscowości.


Najstarsza wzmianka historyczna o Sycowie, grodzie nazwanym Syczowe występuje w
dokumencie księcia Henryka IV Probusa z roku 1276. Był wtedy najpewniej siedzibą
kasztelanii. Wiele wskazuje, że już we wczesnym okresie historii Sycowa jego znaczenie w skali ogólnośląskiej było istotne
podkreśla Agnieszka Kuświk – Jasień, Kierownik Muzeum Regionalnego w Sycowie.

W epoce średniowiecza Syców był znaczącym ośrodkiem wytwórczości sukienniczej i lniarskiej. Mieszczanie sycowscy czerpali zyski nie tylko z produkcji rzemieślniczej, ale także gospodarki rybno – stawowej i młynarstwa. Jak mogło wyglądać średniowieczne centrum Sycowa?

Nie wiadomo, kiedy powstał i jak wyglądał pierwotny, średniowieczny ratusz w Sycowie. Ze źródeł wynika, że do 1734 roku posiadał wieżę, która została z czasem rozebrana. Sam budynek spłonął w wyniku wielkiego pożaru w 1742 roku. W XVIII wieku powstał kolejny ratusz, z którego w 1792 roku usunięto wieżę i zastąpiono hełmem nasadzonymwyjaśnia Kierownik Muzeum Regionalnego w Sycowie.

Po kolejnym pożarze, tym razem w 1813 roku miasto zostało odbudowane bardzo szybko, a trud odbudowy ratusza rozpoczęto w 1817 roku. Prace powierzono mistrzowi Raabe i cieśli Huebnerowi. 7 czerwca położono kamień węgielny, z kolei już w 1818 roku oddano do użytku sycowski ratusz, na którym wisiała dewiza „Niech pomyślność miasta rozkwita tak jak zacność jego obywateli”. 

Do początku 1945 roku ratusz przechodził niewielkie zmiany. W latach trzydziestych XX wieku klasycystyczna kolumnada wejścia fasady zachodniej pokryta daszkiem została usunięta, a nad wejściem pojawił się balkondodaje Agnieszka Kuświk – Jasień.

W styczniu 1945 r. prawie niezniszczone miasto dostało się w ręce Armii Czerwonej. W tym czasie Syców został częściowo zniszczony, a ratusz i zamek podpalono. Polskie władze komunistyczne podjęły decyzję o rozbiórce ratusza, twierdząc, że ruiny stwarzają niebezpieczeństwo dla ruchu pojazdów. Obecnie w miejscu dawnego ratusza stoi pomnik ku czci poległych w walce o wolność. Obszar rynku pełni też funkcję parkingu. W 2022 r. Rada Gminy i Miasta Syców podjęła decyzję o przebudowie centrum Sycowa.

Oś czasu

1276 r. – Najstarsza wzmianka historyczna o Sycowie
1489 r. – Powstanie sycowskiego wolnego państwa stanowego jako pierwszego na Dolnym Śląsku
1741 r. – Syców stał się miastem powiatowym
1743 –  Podjęcie decyzji o odbudowie miasta po pożarze z listopada 1942 r.
1813 – Potężny pożar zniszczył 117 domów, ratusz, stary kościół parafialny (Św. Michała) z wieżą i dzwonami oraz zegar miejski.
1818 r. –  Oddano do użytku sycowski ratusz, na którym wisiała dewiza „Niech pomyślność miasta rozkwita tak jak zacność jego obywateli”.
1945 r. – Wskutek działań wojennych Armii Czerwonej miasto zostało częściowo zniszczone, a ratusz i zamek podpalone.
2022 r. – Podjęcie decyzji o przebudowie centrum Sycowa